Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota Crystal suspending 11,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota Crystal suspending 0,5kg

010- 1273

Kvalitní poloprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL SUSPENDING vyrobena z přírodních ingrediencí. Slouží k domácí výrobě mýdla s rozptýlenými přísadami. Hmotu stačí rozehřát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, přidat přísady - např. peeling, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce „Ke stažení“ 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

82 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • Má schopnost rovnoměrně rozptýlit přidané kosmetické přísady. (Úroveň dosažené suspenze závisí na velikosti a hmotnosti přidaných částic. Doporučuje se testování s různými částicemi.)

  • Částečná průhlednost umožňuje vyniknout přidaným částicím.

  • Vzhledem ke svému viskóznímu charakteru tato mýdlová hmota zadržuje více vzduchu než jiné mýdlové hmoty, což může ovlivnit průhlednost hotového výrobku.

  • Slouží k domácí výrobě poloprůhledných mýdel různých tvarů. 

  • Je možné ji zabarvit pomocí barev, navonět parfémy anebo silicemi.

  • Vhodná na krájení a tvarování.

  • Výborně pění.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: transparentní až částečně transparentní, světle žlutá příp. krémově bílá (po roztopení vždy čirá)
Vůně: neutrální – umožní vyniknout přidanému parfému anebo silici
Pěnivost: dobrá
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5

Účinky v kosmetice

Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

Související recepty na našem blogu

Mandľové peelingové mydlo z hmoty suspending

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Laurát sodný; Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDESKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

List

Hmotnost0,5kg

Ke stažení