Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota s olivovým olejem 0,5kg Větší náhled

Mýdlová hmota s olivovým olejem 0,5kg

010-0524

Kvalitní průhledná mýdlová hmota CRYSTAL OV má rostlinný základ a přídavek olivového oleje. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí roztát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové.

INCI: viz specifikace v záložce "Ke stažení"

Surovina pro výrobu kosmetiky.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

76 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.
  • Vysoká průhlednost.
  • Obsahuje olivový olej, který je bohatý na mastné kyseliny, antioxidanty a další účinné látky. Výborně hydratuje a regeneruje i suchou, poškozenou a namáhanou pokožku.
  • Vysoký obsah glycerínu zajišťuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.
  • Slouží k domácí výrobě vysoce kvalitních průhledných mýdel různých tvarů.
  • Je možné obarvit ji pomocí barev, navonět parfémy nebo silicemi.
  • Vynikající stálost barev i při dlouhodobém udržování vysoké teploty.
  • Výborně pění.
  • Oproti mýdlové hmotě Crystal ST je měkčí a mírně žlutější.

Vzhled: při 25 ° C pevná látka
Barva: transparentní, světle žlutá
Vůně: slabá - umožní vyniknout přidanému parfému nebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: vysoce stabilní i v případě, že se uchovává delší dobu při vysoké teplotě
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

Označení podle Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate, sodná sůl laurylether síranu

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Hmotnost0,5kg

Ke stažení