Mýdlové hmoty

Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota s konopným olejem 1kg Větší náhled

Mýdlová hmota s konopným olejem 1kg

1206

Kvalitní poloprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL HEMP vyrobena z přírodních ingrediencí s přídavkem konopného oleje, neobsahuje sulfáty, parabeny, PEG a propylen. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí rozehřát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové.

INCI: viz specifikace v záložce „Ke stažení“

Surovina pro výrobu kosmetiky
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

135 Kč s DPH

Více informací

INCI

uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.
  • Neobsahuje sulfáty, parabeny ani PEG (Polyethylen glykol).
  • Je obohacená o přírodní konopný olej.
  • Slouží k výrobě vysoce kvalitních neprůhledných mýdel různých tvarů. 
  • Je možné ji zabarvit pomocí barev, navonět parfémy anebo silicemi.
  • Neobsahuje žádný propylen.
  • Výborně pění.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: krémová až okrová - částečně transparentní
Vůně: charakteristická
Pěnivost: dobrá
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná

Účinky v kosmetice

  • Konopný olej regeneruje a osvěžuje pokožku.
  • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

Využití v kosmetických produktech

tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Návody na výrobu mýdla

najdete na našem blogu

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

List

Hmotnost1kg

Ke stažení