Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota SUPERTRANSPARENTNÍ 1kg Větší náhled

Mýdlová hmota SUPERTRANSPARENTNÍ 1kg

010-0923

Kvalitní vysoce průhledná mýdlová hmota CRYSTAL HCVS vyrobena z přírodních ingrediencí. Slouží k domácí výrobě mýdla. Je stabilní i po přidání až 2% vanilinových vonných látek. Hmotu stačí rozehřát, přidat barvu, vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce „Ke stažení“ 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

159 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

  • Mýdlová hmota má rostlinný základ.

  • Je stabilní i po přidání vanilky nejvyšší kvality až do výšky 2% anebo vůně obsahující vanilín, které jinak mohou způsobit tmavnutí produktů

  • Vynikající průhlednost umožňuje vyrábět transparentní mýdla, do kterých je možné zalévat různé dekorace, mýdlové vločky, bylinky a jiné drobnosti podle fantazie.

  • Slouží k domácí výrobě vysoce průhlených mýdel různých tvarů. 

  • Je možné ji zabarvit pomocí barev, navonět parfémy anebo silicemi. Vysoká průhlednost umožňuje dosáhnout výrazné jasné barvy.

  • Vynikající stálost barev i při dlouhodobém udržování vysoké teploty.

  • Vhodné pro krájení a tvarování.

  • Výborně pění.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: čirá - transparentní
Vůně: neutrální – umožní vyniknout přidanému parfému anebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: vysoce stabilní, i v případě, že se uchovává delší dobu při vysoké teplotě
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná
pH: cca 10,5

Účinky v kosmetice

Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

Související recepty na našem blogu

Valentínske mydlo

Mätové mydlo s hoblinkami

Neónové dvojfarebné mydlá

Masážne mydlá s lufou

Mydlo s himalájskou soľou

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodná sůl laurylether síranu, Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDESKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

List

Hmotnost1kg

Ke stažení