Prohlédnuté produkty

Mýdlová hmota CRYSTAL CCA 1kg Větší náhled

Mýdlová hmota CRYSTAL CCA 1kg

010-0849

Kvalitní poloprůhledná mýdlová hmota CRYSTAL CCA vyrobena z přírodních ingrediencí s přídavkem mrkvového oleje, oleje z okurkových semínek lisovaného za studena (LZS) a aloe vera, neobsahuje SLES a SLS, PEG a parabeny. Slouží k domácí výrobě mýdla. Hmotu stačí rozehřát, přidat vůni, nalít do formy, nechat ztuhnout a mýdlo je hotové. 

INCI: viz specifikace v záložce „Ke stažení“ 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

149 Kč s DPH

Více informací

INCI

Uvedené ve specifikaci, kterou si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Charakteristika

 • Mýdlová hmota má rostlinný základ, je vyrobená z mrkvového oleje, oleje z okurkových semínek lisovaného za studena a aloe vera. 

 • Obsahuje všechny vitamíny, které se nacházejí v těchto olejích, např. Omega-6 mastné kyseliny, betakaroten (přírodní barvivo), provitamin A, vitamíny E, B1 a C. 

 • Neobsahuje parabeny, PEG (Polyethylen Glykol), SLS (Sodium Lauryl Sulfate) a SLES (Sodium Laureth Sulfate). 

 • Slouží k výrobě poloprůhledných domácích mýdel různých tvarů.

 • Je možné ji zabarvit pomocí barev, navonět parfémy anebo silicemi.

 • Výborně pění.

Vzhled: při 25°C pevná látka
Barva: zlatožlutá až žlutooranžová – částečně transparentní
Vůně: neutrální – umožní vyniknout přidanému parfému anebo silici
Pěnivost: dobrá
Stabilita: vysoko stabilní i v případě, že se uchovává delší dobu při vysoké teplotě
Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustná

Účinky v kosmetice

 • Obsažené oleje - mrkvový a okurkový jsou bohaté na beta karoten a provitamín A (přírodní barvivo). Obsahují i další vitamíny: E, B1 a C. Omega-6 mastné kyseliny jsou účinné při ošetřování suché pokožky.

 • Aloe vera má výrazné hydratační a regenerační účinky na pokožku.

 • Vysoký obsah glycerínu zabezpečuje vynikající hydrataci a zachovává na pokožce příjemný pocit.

 • Vhodná na ošetření suché pokožky.

 • Pomáhá zmírnit projevy akné, ekzémů a vyrážek.

Využití v kosmetických produktech

Tuhá mýdla

Země původu

Velká Británie

Balení

Nakrájená na kousky různých velikostí v plastovém sáčku.

Upozornění

Upozorňujeme, že mohou existovat mírné rozdíly v barvě v závislosti na konkrétní šarži.

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Ke stažení“.

Návody na výrobu mýdla

Najdete na našem blogu.

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

Nebezpečné složky: Sodium laurate

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310 -  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů.

List

Hmotnost1kg

Ke stažení