Prohlédnuté produkty

Luxusní dámský parfém do kosmetiky MARGARET 10ml Větší náhled

Luxusní pánský parfém do kosmetiky EXCLUSIVE SELECTION - parfémová kompozice 30ml

090-0716

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky, toaletní a parfémované vody nebo parfému. 
Kvalitní imitace značkového parfému BOSS SELECTION - HUGO BOSS. 

Vůně: svěží kořenitá, dřevitá, mošusová, mořská 
INCI: parfum 
UFI: QGJ1-X9S7-200C-V6QS 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

95 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

QGJ1-X9S7-200C-V6QS

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží kořenitá, dřevitá, mošusová, mořská

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, toaletní a parfémované vody, parfémy.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%
Kolínská voda: 5%
Toaletní voda: 8%
Parfémová voda: 18%
Parfém: 38%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

Čierne pánske mydlo

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Linalool, Linalylacetate, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, d-Limonene, Citronellol, Damascone Alpha, Timberol, Acetylcedrene, Oxacyclohexadecan-2-one, PIPERONAL, 1,8 - CINEOLE, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Anethol, Geraniol
Alergeny: Linalool, Limonene, alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Citral, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Eugenol, Coumarin, Farnesol, Anise Alcohol, Isoeugenol

H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

List

Objem30ml
Typ vůněImitace luxusního parfému
Pro koho?Pro muže

Ke stažení