Luxusní parfémy do mýdel a kosmetiky

Luxusní dámský parfém do kosmetiky MARGARET 10ml Větší náhled

Luxusní dámský parfém do kosmetiky DELICIOUS - parfémová kompozice 100ml

0715

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů.
Surovina pro výrobu kosmetiky, toaletní a parfémované vody nebo parfému.
Kvalitní imitace značkového parfému BE DELICIOUS - DKNY.
Vůně: lehká, vzdušná, ovocná 
INCI: parfum
Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit!
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

249 Kč s DPH

Více informací

INCI
parfum

Charakteristika
Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: lehká, vzdušná, ovocná

Použití v produktech
pevné i tekuté mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, toaletní a parfémované vody, parfémy

Doporučené dávkování
kosmetika: 0,1-0,2 %
kolínská voda: 5 %
toaletní voda: 8 %
parfémová voda: 18 %
parfém: 38 %

Upozornění: Toto je dávkování doporučené výrobcem, dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Návod na výrobu lihové kosmetiky naleznete na našem blogu

Země původu
EU

Balení
ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění
Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 
Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Související recepty na našem blogu
Parfumová voda

 
OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
 
Varování
Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalool, Geraniol, Citronellol, Hexyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 7-Hydroxycitronellal, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Melonal, Linalylacetate, D-Limonene

H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem100ml
Typ vůněImitace luxusního parfému
Pro koho?Pro ženy

Ke stažení