Prohlédnuté produkty

  • Výhodné balení
Luxusní dámský parfém do kosmetiky MARGARET 10ml Větší náhled

Luxusní dámský parfém do kosmetiky CLEAR CRYSTAL - parfémová kompozice 100ml

091-002_100

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky, toaletní a parfémované vody nebo parfému. 
Kvalitní imitace značkového parfému BRIGHT CRYSTAL - VERSACE. 

Vůně: svěží zelená, ovocná, květinová 
INCI: parfum 
UFI: A4U6-N9AU-U00K-PVDR 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

255 Kč s DPH

Více informací

INCI

parfum

UFI

A4U6-N9AU-U00K-PVDR

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží zelená, ovocná, květinová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, toaletní a parfémované vody, parfémy. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Kolínská voda: 5%

Toaletní voda: 8%

Parfémová voda: 18%

Parfém: 38%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 3-(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)propanal, MAYOL, Damascone Alpha, Citronellol, Nerolidol, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Linalool, d-Limonene

Alergeny: Hexyl Cinnamal, Linalool, Citronellol, Limonene, Benzyl Alcohol, Geraniol, Citral, Eugenol, Cinnamal, Cinnamyl Alcohol, Hydroxycitronellal, Benzyl Salicylate

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

List

Objem100ml
Typ vůněImitace luxusního parfému
Pro koho?Pro ženy

Ke stažení