Prohlédnuté produkty

Luxusní pánský parfém do kosmetiky VICTOR 10ml Větší náhled

Luxusní pánský parfém do kosmetiky VICTOR - parfémová kompozice 10ml

091-008_10

Parfémová kompozice – koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných olejů. 
Surovina pro výrobu kosmetiky, toaletní a parfémované vody nebo parfému. 
Kvalitní imitace značkového parfému HUGO - HUGO BOSS. 

Vůně: svěží fougerová 
INCI: parfum 
UFI: XW04-E92H-N00T-M1C6 

Nepoužívat v koncentrované formě! Nutné ředit! 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

39 Kč s DPH

Více informací

INCI

Parfum

UFI

XW04-E92H-N00T-M1C6

Charakteristika

Koncentrovaná směs přírodních a syntetických vonných látek.

Vůně: svěží fougerová

Použití v produktech

Tuhá i tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, koupelové soli, krémy, toaletní a parfémované vody, parfémy. Nepoužívat do opalovací kosmetiky.

Doporučené dávkování

Kosmetika: 0,1–0,2%

Kolínská voda: 5%

Toaletní voda: 8%

Parfémová voda: 18%

Parfém: 38%

Země původu

EU

Balení

Ve skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Dávkování je doporučené výrobcem. Dávkování konkrétní parfémové kompozice musí být odzkoušeno výrobcem finálního výrobku.

Bezpečnostní list a seznam alergenů si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

Nepoužívat v koncentrované formě! 

Nutné ředit! Manipulovat a skladovat mimo dosah dětí!

Související recepty na našem blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

Čierne pánske mydlo

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varování

Nebezpečné látky: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Linalylacetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Linalool, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, PIPERONAL, Eugenol, Veramoss-Evernyl, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Citronellol, Geraniol, 3-(4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl)propanal, ESTRAGOLE

Alergeny: Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Benzoate, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Benzyl Alcohol, Limonene, Citral, Benzyl Cinnamate, Farnesol, Benzyl Salicylate, Isoeugenol, Cinnamyl Alcohol

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

List

Objem10ml
Typ vůněImitace luxusního parfému
Pro koho?Pro muže

Ke stažení