Vážení zákazníci,


vzhledem k velkému počtu objednávek je aktuální doba expedice objednávky do 5 pracovních dnů od jejího přijetí/přijetí platby.

Děláme vše pro to, abychom tuto dobu zkrátili na minimum.

Děkujeme za pochopení.

Mydlovysvet.cz

Zavřít

Prohlédnuté produkty

Sodium cocoyl isethionate (SCI) práškový 100g Větší náhled

Sodium cocoyl isethionate (SCI) práškový 100g

140-1499

SCI je povrchově aktivní látka (tenzid, surfaktant) získaná z mastných kyselin kokosového oleje. Je čistě rostlinného původu. Vytváří bohatou pěnu a účinně, ale jemně čistí pleť, tělovou pokožku i vlasy. Může se používat samostatně nebo v kombinaci s jinými povrchově aktivními látkami. 

INCI: Sodium cocoyl isethionate 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

69 Kč s DPH

Více informací

INCI

Sodium cocoyl isethionate

CAS

61789-32-0

Charakteristika

Sodium Cocoyl isethionate (SCI) patří mezi mycí tenzidy, nazývané také surfaktanty nebo povrchově aktivní látky. Je čistě rostlinného původu, bez obsahu GMO, sulfátů a parabenů. Získává se z mastných kyselin kokosového oleje. Může být používán samostatně nebo v kombinaci s jinými povrchově aktivními látkami. Vytváří bohatou pěnu a zlepšuje čistící vlastnosti kosmetických a čisticích produktů. Šetří životní prostředí, je biologicky odbouratelný.

Vzhled: prášek

Barva: bílá

Vůně: lehká charakteristická aroma

Hustota: 1 110kg/m3 (při 20°C)

Relativní hustota: 1,11 (při 20°C)

Rozpustnost: ve vodě částečně rozpustný

pH: 4,5-6 (při 10% vodném roztoku)

Bod tání: > 200°C

Účinky v kosmetice

  • povrchově aktivní látka - tenzid (surfaktant)

  • účinně a jemně čistí pleť, tělovou pokožku i vlasy

  • má výborné pěnivé vlastnosti, snižuje povrchové napětí vody a zvyšuje čistící účinky přípravků

  • ve vlasových přípravcích působí antistaticky (zabraňuje elektrizování vlasů) a kondicionačně (usnadňuje rozčesávání vlasů)

  • pokožku hydratuje a zvláčňuje

  • je vhodný i na citlivou a na jemnou dětskou pokožku, při dodržení nízkých koncentrací je jen velmi malé riziko podráždění kůže

  • je odolný i vůči tvrdé vodě - nezanechává mýdlové usazeniny

Použití v kosmetických produktech

Vlasová kosmetika, čistící pleťová kosmetika, sprchové šampony, mýdla, pěny do koupele, přípravky na holení, dětská kosmetika, zubní pasty atd.

Doporučené dávkování

3-20%
Přidává se za míchání do vodné fáze při 35 až 45°C.

Země původu

Německo

Balení

V plastovém sáčku.

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce "Ke stažení".

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varování

Nebezpečné složky: (Kokosové kyseliny) -2-sulfoethylester, sodná sůl

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

List

Hmotnost100g

Ke stažení