Konzervant

Prohlédnuté produkty

Konzervační látka ISOCIL PC 10ml Větší náhled

Konzervační látka COSGARD (Bioscontrol Synergy BAS) 100ml

1438

Konzervační látka COSGARD (Bioscontrol Synergy BAS) - širokospektrální konzervační látka vhodná pro výrobu BIO kosmetiky, 100 ml
surovina pro výrobu kosmetiky

Více detailů

Skladem

179 Kč s DPH

Více informací

INCI
BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, AQUA WATER

CAS
100-51-6, 520-45-6/771-03-9/16807-48-0, 7732-18-5

Charakteristika
širokospektrální konzervační prostředek na bázi kyseliny dehydrooctové (DHA) a benzylalkoholu, použitelný v široké škále kosmetických produktů

Vzhled: čirá tekutina
Barva: bezbarvá až oranžová
Vůně: charakteristická
Rozpustnost: rozpustný ve vodě, etanolu, propylenglykolu, glycerinu, SLES a esterech
Hustota g/ml: 1,030 – 1,080
Bod vzplanutí: > 96 °C

Účinky v kosmetice
  • prodlouží životnost kosmetických produktů a účinně chrání proti různým bakteriím, kvasinkám a plísním
  • kompatibilní s většinou povrchově aktivních látek
  • vhodný do všech kosmetických produktů obsahujících vodní složku (voda, květinová voda, aloe vera gel)
  • obsahuje testované složky
  • schválený pro výrobu přírodní kosmetiky
  • bezpečný pro pokožku
  • může snížit hodnotu pH

Použití v kosmetických produktech
tělové krémy a másla, pleťová kosmetika, oční krémy, dětská kosmetika, mýdla, sprchové šampony, přípravky do koupele, antiperspiranty, balzámy a lesky na rty, vlasová kosmetika, opalovací kosmetika, dekorativní kosmetika atd.

Doporučené dávkování
0,8 až 1,0 % - začleňuje se na konci formulace, v průběhu míchání, v chladící fázi pod 45 °C

Země původu
Itálie

Balení
v plastové lahvičce se šroubovacím uzávěrem

Upozornění
Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Dokumenty“.

Související recepty na našem blogu

Vanilkový krém s emulgátorom

Sprchový gél a šampón

Tekuté mydlo

Telový krém s bylinkami

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovaní
Obsahuje: benzylalkohol, 3-acetyl-6-metyl-2H-pyran-2,4 (3H) -dión

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem100ml

Ke stažení