Konzervant

Prohlédnuté produkty

Konzervační látka ISOCIL PC 10ml Větší náhled

Konzervační látka COSGARD (Bioscontrol Synergy BAS) 35ml

1437

Konzervační látka COSGARD (Bioscontrol Synergy BAS) je širokospektrální konzervační látka vhodná pro výrobu BIO kosmetiky. Prodlouží životnost kosmetických produktů a účinně chrání proti různým bakteriím, kvasinkám a plísním.

INCI: BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, AQUA WATER
CAS: 100-51-6, 520-45-6/771-03-9/16807-48-0, 7732-18-5

Surovina pro výrobu kosmetiky.
Více informací v detailu produktu.

Více detailů

Skladem

89 Kč s DPH

Více informací

INCI

BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, AQUA WATER

CAS

100-51-6, 520-45-6/771-03-9/16807-48-0, 7732-18-5

Charakteristika

širokospektrální konzervační prostředek na bázi kyseliny dehydrooctové (DHA) a benzylalkoholu, použitelný v široké škále kosmetických produktů

Vzhled: čirá tekutina
Barva: bezbarvá až oranžová
Vůně: charakteristická
Rozpustnost: rozpustný ve vodě, etanolu, propylenglykolu, glycerinu, SLES a esterech
Hustota g/ml: 1,030–1,080
Bod vzplanutí: > 96°C

Účinky v kosmetice

  • prodlouží životnost kosmetických produktů a účinně chrání proti různým bakteriím, kvasinkám a plísním
  • kompatibilní s většinou povrchově aktivních látek
  • vhodný do všech kosmetických produktů obsahujících vodní složku (voda, květinová voda, aloe vera gel)
  • obsahuje testované složky
  • schválený pro výrobu přírodní kosmetiky
  • bezpečný pro pokožku
  • může snížit hodnotu pH

Použití v kosmetických produktech

tělové krémy a másla, pleťová kosmetika, oční krémy, dětská kosmetika, mýdla, sprchové šampony, přípravky do koupele, antiperspiranty, balzámy a lesky na rty, vlasová kosmetika, opalovací kosmetika, dekorativní kosmetika atd.


Doporučené dávkování

0,8 až 1,0% - začleňuje se na konci formulace, v průběhu míchání, v chladící fázi pod 45°C

Země původu

Itálie

Balení

v plastové lahvičce s kapacím uzávěrem

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Dokumenty“.

Související recepty na našem blogu

Vanilkový krém s emulgátorom

Sprchový gél a šampón

Tekuté mydlo

Telový krém s bylinkami

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovaní
Obsahuje: benzylalkohol, 3-acetyl-6-metyl-2H-pyran-2,4 (3H) -dión

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem35ml

Ke stažení