Prohlédnuté produkty

Konzervační látka ISOCIL PC 10ml Větší náhled

Konzervační látka COSGARD (Bioscontrol Synergy BAS) 35ml

140-1437

Konzervační látka COSGARD (Bioscontrol Synergy BAS) je širokospektrální konzervační látka vhodná pro výrobu BIO kosmetiky. Prodlouží životnost kosmetických produktů a účinně chrání proti různým bakteriím, kvasinkám a plísním. 

INCI: Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Aqua Water 
CAS: 100-51-6, 520-45-6/771-03-9/16807-48-0, 7732-18-5 

Surovina pro výrobu kosmetiky. 
Více informací v detailu produktu. 

Více detailů

Skladem

89 Kč s DPH

Více informací

INCI

Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Aqua Water

CAS

100-51-6, 520-45-6/771-03-9/16807-48-0, 7732-18-5

Charakteristika

Širokospektrální konzervační prostředek na bázi kyseliny dehydrooctové (DHA) a benzylalkoholu, použitelný v široké škále kosmetických produktů.

Vzhled: čirá tekutina

Barva: bezbarvá až oranžová

Vůně: charakteristická

Rozpustnost: rozpustný ve vodě, etanolu, propylenglykolu, glycerinu, SLES a esterech

Hustota g/ml: 1,030–1,080

Bod vzplanutí: > 96°C

Účinky v kosmetice

  • prodlouží životnost kosmetických produktů a účinně chrání proti různým bakteriím, kvasinkám a plísním

  • kompatibilní s většinou povrchově aktivních látek

  • vhodný do všech kosmetických produktů obsahujících vodní složku (voda, květinová voda, aloe vera gel)

  • obsahuje testované složky

  • schválený pro výrobu přírodní kosmetiky

  • bezpečný pro pokožku

  • může snížit hodnotu pH

Použití v kosmetických produktech

Tělové krémy a másla, pleťová kosmetika, oční krémy, dětská kosmetika, mýdla, sprchové šampony, přípravky do koupele, antiperspiranty, balzámy a lesky na rty, vlasová kosmetika, opalovací kosmetika, dekorativní kosmetika atd.

Doporučené dávkování

0,8 až 1,0% - začleňuje se na konci formulace, v průběhu míchání, v chladící fázi pod 45°C

Země původu

Itálie

Balení

V plastové lahvičce s kapacím uzávěrem.

Upozornění

Produktovou specifikaci a bezpečnostní list si můžete stáhnout v záložce „Dokumenty“.

Související recepty na našem blogu

Vanilkový krém s emulgátorom

Sprchový gél a šampón

Tekuté mydlo

Telový krém s bylinkami

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovaní
Obsahuje: benzylalkohol, 3-acetyl-6-metyl-2H-pyran-2,4 (3H) -dión

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

List

Objem35ml

Ke stažení